EU projekt

naziv projekta: Nabavka stroja za puhanje PET ambalaže i uvođenje ISO 9001 i 14001 norme te HACCP norme
kratki opis projekta: Svrha projekta je kroz nabavu nove tehnološke opreme povećati količinu proizvedenih proizvoda prema usvojenim standardima kvalitete i i uvođenje certifikata ISO i HACCP kako bi proizvodi u potpunosti udovoljavali tržišnim standardima.
ciljevi i očekivani rezultati: Ciljevi su povećati konkurentnost poduzeća na domaćem tržištu i stvoriti uvjete za veći izvoz. Rezultati projekta će se ogledati u povećanju produktivnosti i kvalitete proizvoda, skraćenju rokova isporuke i manjoj količini otpada koji nastaje u procesu proizvodnje.
ukupna vrijednost projekta: 633.650,00 HRK, iznos koji sufinancira EU: 282.482,44 HRK
razdoblje provedbe projekta: 26.03.2018 – 26.03.2019
kontakt osobe za više informacija: Ranko Gregurović, vl. obrta
Europska unija - Zajedno do fondova EU

Europska unija - Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

ISO 9001

normi ISO 9001/2015

normi ISO 9001/2015

broj certifikata: HR007278

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem